Projekter støttet siden 2004

Ellehammers Motorcykel

Liste over projekter

"Da Hansen fløj til Melbourne i `34", bogudgivelse (37.500 kr.)

Særpris, Science Cup, opfinderkonkurrence for unge, Dansk Industri mfl. (6 årlige uddelinger af 50.000 kr.)

Legater til nyuddannede håndværkersvende (6 årlige uddelinger af 25.000 kr.)

Restaurering af remise, Nordsjællands Veteran Jernbane (200.000 kr.)

Ny basis udstilling om flyvning, Danmarks Tekniske Museum (250.000 kr.)

"Med livet som indsats", bogudgivelse om testflyvninger (15.000 kr.)

Hjemmeside for Flyjournalisternes Klub (25.000 kr.)

Restaurering af skibsspil mm, M/S Samka, Marstal Museum (78.000 kr.)

Indkøb af stor tegning fra 1800-tallet om flyvning, Danmarks Tekniske Museum (36.000 kr.)

Indkøb af nødbrandpumpe til "S/S" Bjørn, Dansk Veteranskibsklub (39.900 kr.)

Opstilling af T33 jetfly ved Danmarks Tekniske Museum (30.000 kr.)

Restaurering af tankvogn, Syd Fyenske Veteranjernbane (45.000 kr.)

De danske militære flystyrkers udvikling, bogudgivelse (25.000 kr.)

Særudstilling om J.C.H. Ellehammer på Danmarks Tekniske Museum (350.000 kr.)

Uddelinger af Ellehammerpokal (15.000 kr.)

Særudstilling på ELmuseet: ”Tænding, Krydsfelt, Transformation - Moderne strømninger omkring 1900” (250.000 kr.)

1:1 efterligning af Ellehammer 1909-fly (240.000 kr.)

Kort film om Ellehammer (100.000 kr.)

Arrangement i anledning af 100 året for Ellehammers flyvning 12. September 1906 (65.000 kr.)

Den militære flyvnings historie, bogudgivelse (3.500 kr.)

Støtte til Danmarks Tekniske Museum til restaurering af Elham motorcykel (9.000 kr.)

Fotografisk optryk og udsendelse af Ellehammers erindringer ”Jeg fløj” (40.000 kr.)

Støtte til indretning af værksted for Flyvehistorisk Forening (20.000 kr.)

Danmarks Tekniske Museum til anskaffelse af nyere stjernemotorer (25.000 kr.)

Restaurering af stationsbygning, Nordsjællands Veteran Jernbane (200.000 kr.)

100 års jubilæumsudstilling, Danmarks Tekniske Museum (300.000 kr.)

Humanitært arbejde ved hjælp af fly, Mission Aviation Fellowship (10.000 kr.)

Bog om flyhistorie, Dansk Institut for Aeronautiske studier (10.000 kr.)

Planetarieforestilling, Orion Planetarium (30.000 kr.)

Istandsættelse af rochaluppen ”Kongen”, Christianshavns Travaljelaug (15.000 kr.)

Indretning af besøgscenter på Samsø Flyveplads (20.000 kr.)

Projekt økobiler, DTU (75.000 kr.)

Oplysningsvirksomhed, Rådet for større Flyvesikkerhed (10.000 kr.)

Restaurering af kommandobunker, Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum (30.000 kr.)

Flyhistorisk konference, Danmarks Flyvehistoriske Union (7.500 kr.)

Remise, Museumsbanen Maribo-Bandholm (200.000 kr.)

Hangar, DC-3 vennerne (200.000 kr.)

Markering af 200 året for den første postflyvning med ballon, Flymuseets Venner (17.000 kr.)

Særudstilling: Forderne tider, Danmarks Tekniske Museum (191.000 kr.)

Bilattrap, PTU Handicapbiler (61.000 kr.)

Tekniskudstyr, Børnecancerfonden (31.250 kr.)

Opførelse af ”Frederik Madsens Garage”, Andelslandsbyen Nyvang (100.000 kr.)

Udstillingsfaciliteter, Ringsted Radiomuseum (100.000 kr.)

Temaudstilling, Hørvævsmuseet på Krengerup (6.000 kr.)

2012

DTU, Økobilprojekt (100.000 Kr.)

Danmarks Tekniske Museum, plakat, studierejse, bog og TV-optagelse (110.000 kr.)

Poul La Cour Museet, vindtunnel (31.000 kr.)

Sporvejsmuseet, Omniibus (205.000 kr.)

Tyrkisk Kulturforening, Lego - fremtiden bygger på robotter (30.000 kr.)

Nordsjællands Veteranjernbane, damplokomotiv (159.000 kr.)

Museumsforeningen til bevarelse af M/S Samka (120.000 kr.)

 

2013

Gentofte Brandmuseum, brandbil (162.500 kr.)

Gelsted Zonestation, kranbil (50.000 kr.)

Sundørepakhus (15.000 kr.)

Micro Cosmos Film, film: opfindelsen (150.000 kr.)

Museum Storm P, digitaliseringsprojekt (50.000 kr.)

Energimuseet, udstilling (250.000 kr.)

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, hangar (250.000 kr.)

Bornholms Tekniske Samling, indretningsprojekt (45.527 kr.)

Danmarks Flymuseum i Stauning, KZ-fly (300.001 kr.)

 

2014

Ingeniører uden grænser, terapibygning i Sydamerika (180.000 Kr.)

Andelslandsbyen Nyvang, hangar (90.200 kr.) Danmarks Tekniske Museum, særudstilling (330.000 kr.)

Raindrops Friends, bil til hjælpearbejde i Thailand (20.000 kr.)

Rumrejsen 2015, formidlingsprojekt (100.000 kr.)

ATV, teknologiudviklingsprojekt (100.000 kr.) IDA, Science Cup (150.000 kr.)

Københavns Håndværkerforening, svendelegater (75.000 kr.)

Mariager-Handest Veteranjernbane, skinnebus (50.000 kr.)

MY-Veterantog, lokomotivreparation (36.000 kr.)

Mission Aviation Fellowship, flysimulator (28.000 kr.)

Danmarks Tekniske Museum, studierejse og særudstilling (15.000 - 200.000 kr.)

 

2015

Århus Universitetshospital, projekt på hjerteafdeling, (19.000 kr.)

Vindeby Møllelaug, restaurering af Vindeby Mølle, (100.000 kr.)

Aalborg Universitet, udstilling - universitarium (50.000 kr.)

MC veteran Centret, indkøb af håndbogs og brochuresamling mm (200.000 Kr.)

HITEK, Digitalisering af ingeniørernes kulturarv (100.000 kr.)

DTM, særudstilling og studietur for frivillige (260.000 kr.)

Østsjællands Jernbaneklub, Triangel motorvogn, (85.000)

Limfjordsbanen, lokomotiv, (45.000)

Danmarks Flyvemuseum, reparation af motor på KZ-fly (60.000)

Vestsjællands Veteranbane, motorvogn (30.000) Fredericia Brandvæsens seniorklub, automobilsprøjte (80.000)

Zonens venneforening, brandsprøjte/kranbil (111.000)

Kroppedal Museum, modernisering af teleskop (99.000)

Film om produktion af KZ-fly (50.000)

 

2016

Teglværksmuseet Nivaagård, udstillingsbygning (100.000)

Maskinmesterskolen, rejselegat (10.000)

Frigas Venner, istandsættelse af dampskib (70.000)

Hørmuseet, sommerudstilling (10.000)

Tycho Brahe Planetarium, marsrobotten (135.000)

Det gl. Værft Ærøskøbing, dampmaskinesimulator (35.000)

Det natur-tekniske værksted for børn og unge i KBHVN, flagermusdetektor (30.000)

Danmarks tekniske Museum, permanent udstilling (300.000)

Postbåden Rørets Venner, omreg. til erhvervsfartøj (52.000)

Danske Flyvere, jubilæumsbog, (10.000)

Esnords Tekniske Gymnasium, legat (5.000)

Orangutangfonden, flytransport til udsætning af orangutanger (75.000 )

Polio- og ulykkespatientforeningen, handicapbil (89.075)

Gentofte Brandmuseum, renovering af inspektørbil (200.000)

Marstal Søfartsmuseum, istandsættelse af Søby-motor (45.000)

Ellehammer A/S, udvikling af matematisk model (70.000)

 

2017

Ida, science cup (150.000)

Håndværkerforeningen i KBH, legater (75.000)

Kuremøllens venner, rep. af mølle (100.000)

FEF, konvertering af benzindrevet fly til eldrevet (202.600)

Danske Flyvere, jubilæumsarrangement (20.000)

Damptromleklub på Nyvang, hal (200.000)

DTM, studierejse for frivillige (9.000)

Sundhedsteknolobi på AAUC, medioteknisk projekt i udlandet, (120.000)

Bornholms Tekniske samling, maskiner til demonstrationsdrift (32.000)

Foreningen til gamle Skibes Bevaring, S/S Skjelskør (12.400)

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, isolering af hangar (300.000)

 

2018

Dansk Selskab For Rumforskning, udstilling i 50-året for månelandingen (70.000)

Bog om det danske DC-3 fly (94.800)

Foreningen Sundsøre Pakhus, renovering af godsvogn (25.000)

Lolland-Falsters Svævefyveklub, nyt wirespil (30.000)

Bog om luftfotografen Sylvest Jensen, (18.500)

Vestsjællands Veterantog, istandsættelse af togvogn (84.000)

Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste kystradiostation, restaurering af tagryglister (155.000)

Svendborg Erhvervsskole, Htx-Robotics (20.000)

 

2019

Lundby Møllegård, renovering af kævlevogn til bloksav (50.000)

Danmarks Tekniske Museum, udviklingsprojekt om ny læring over 2 år (1.1 mio)

Museumsbanen Maribo-Bandholm, istandsættelse af rangertraktor (25.000) 

Historisk samfund for Sønderjylland, bog om Zeppelinbasen (10.000)

Historiske dage i Øksnehallen (50.000)

Dansk Flyvehistorisk Forening, restaurering af biplanet Glenten (85.000)

Koldkrigsmuseum Stevnsfort, renovering af ældre lastbil (80.000)

Foreningens Vangedes Venner, kikkerter til observatoriet på Bakkegårdsskolen (400.000)

IDA, Science Cup (150.000)

Håndværkerforeningen, legater (150.000)

Modelflyveklub Værløse, klubhus (50.000)

Grafisk novelle om H.C.Ørsted i 200 året for elektromagnetismens opdagelse (50.000)

Airwawe Paragliding Klub, simulatorer og paraglidere (90.100)

 

2020

Dansk Flyvnings Historie. 3 bind (450.000) 

Værløse Flyvehistoriske Hangar, udstillingsfaciliteter (50.000)

Foreningen Zonen Randers, restaurering af kranvogn (97.375)

Veteranbanen Bryrup-Vrads, renovering af lokomotiv (50.000)

DC-3 Vennerne, hangar til DC-3 (300.000)

Støtte til matematikcenter (70.000)

Undervisningsprojekt "Mars tur/retur - dansk forskning helt ind i klasseværelset" (151.280)

 

2021

Museum for Papirkunst, lufthavn til papirflyvere (25.000)

Veteranskibet "Lille Bjørn"  (50.000)

TV-udsendelser om Ellehammer (155.000)

Rorpedaler til almennyttig Flysimulator  (15.300)

Udstilling om marsbaser på DTM (60.000)

Ny bygning til terminal 1 på Samsø Flyveplads (100.000)

Veteranlokomotiv Gedser (75.000)

Renovering af Ellehammersprøjte, Fredericia Brandvæsens Seniorforening (15.000)

Aeronautisk Aviationscenter Avedøre, restaurering af obs. fly fra 1953 (80.000)

Opfinderkonkurrence for gymnasieelever (100.000)

Midstsjællands Svæveflyveklub, ny hangar (100.000)

DTM-popupudstillng i Kastup Lufthavn,  (70.000)

 

2022

Kolding Faldskærmsklub, nyt fly (100.000)

Forskningsprojekt om anvendelse af kvælstofkøling (100.000)

Renoveringaf Zone-ambulance på Nyvang  (68.900)

Bog om togets og jernbanernes kulturhistorie (25.000)

Solcelleanlæg til kultur mv. hus (125.000)

Studenterorg. på DTU bygger raket ((100.000)

(Ajourført pr. oktober 2022)