Ansøgninger

Der anvendes ikke ansøgningsskema

Ansøgninger skal beskrive projektet og hvorfor det menes omfattet af fondens formål. Endvidere skal ansøgningen indeholde oplysninger om økonomien i projektet, herunder egenfinansiering og evt. støtte opnået fra anden side.

Ansøgninger skal desuden indeholde oplysninger om ansøgerens CPR- eller CVR-nr.

Ansøgninger behandles normalt på møder i marts, juni, september og december.

 

Sendes til Ellehammerfonden, Lars Gudmand Pedersen, Brodersens Alle 4, 2900 Hellerup eller mail  til mail@ellehammerfonden.dk

 

Ved behandlingen af ansøgninger indgår følgende forhold med forskellig vægt i bestyrelsens overvejelser af, om ansøgningen skal imødekommes eller afslås:

 -     er ansøgningen omfattet af Fondens formål

-      hvor mange støtteværdige projekter er der i puljen

-      kan ansøgningen medvirke til, at alle Fondens formål bliver tilgodeset

-      er projektet, der ansøges om, på et (for) meget foreløbigt stade

-      vil en hel/delvis imødekommelse af ansøgningen gøre en forskel for projektets fremdrift

-      er der andre eksterne bidragydere

-      hvor stor egenfinansiering/eget arbejde er der i projektet

-      ser budgettet fornuftigt ud

-      er driften økonomisk sikret

-      gennemføres projektet i et frivilligt netværk

-      er projektet innovativt (i ”Ellehammers ånd”)

-      en prioritering i forhold til andre indkomne støtteværdige ansøgninger i året

-      størrelsen af årets rådighedsbeløb

-      vil en imødekommelse udbrede kendskabet til Fonden og der med betyde flere ansøgninger

-      har ansøgeren opnået støtte indenfor de sidste 2-3 år

-      kan projektet gennemføres og støtten dermed udbetales indenfor ca. 2 år,

-      er projektet forankret i Danmark

-      er ansøgningen fyldestgørende, så en beslutning kan træffes uden indhentning af yderligere oplysninger