1921-1946

Patenter

1921

 • Dampgenerator (tillægspatent) 
 • Fremgangsmåde til frembringelse af elektricitet ved vindkraft og vindelektricitetsværk til udførelse af samme.

1923

 • Automatisk reguleringsanordning til styringer for drivmidlets indstrømning i stempelmotorer af den slags, ved hvilken der anvendes automatisk indstrømningsventil.

1924

 • Vinkelformet buk til kraftoverføring til en arbejdsmaskine fra et automobils baghjul.

1925

 • Brændselstilførselsapparat til forbrændingsmotor.

1926

 • Karburator til forbrændingsmotorer.
 • Mekanisme til overføring af kraft fra en automobils baghjul.

1927

 • Roterende pumpe

1928

 • Flyvemaskine.
 • Automobilbrandsprøjte.
 • Vandløfteapparat.

1929

 • Accelerator til forbrændingsmotorer.
 • Vandløfteapparat.

1930

 • Apparat til tænding af gaskogeapparater og lignende.
 • Apparat til hurtig udføring af opstaldede kreaturer af stalde.

1931

 • Fremgangsmåde og anordning til tilførsel af brændsel ved dieselmotorer og lignende motorer.

1932

 • Fremgangsmåde og apparat til udvikling af skum ad mekanisk vej.

1934

 • Farvefilter til filmoptagnings- og fremvisningsapparater. (18. december).

1936

 • Automatisk regulering af kompressionstrykket og tilførslen af trykmedium i motorer, der drives ved trykluft eller lignende medier.

1937

 • Ægåbner.
 • Hydraulisk bremse til havevandingsturbiner.

1940

 • Helikopter, hvis løftepropeller drives rundt ved rekationen af udstrømmende trykluft.

1942

 • Motorbrændsel, fortrinsvis bestemt for benzinmotorer.

1944

 • Lufttilførselsindsats til anbrindelse oven på risten i fyrsteder, navnlig i centralvarmekedler.

1946

 • Apparat til gennemskæring af knogler, særlig ved halvering af slagtede grisekroppe.