1899-1920

Patenter

1899

 • Bevægelsesmekanisme for celluloidbånd til kinematografer og lignende apparater

1900

 • Væskeudskænkningsautomat

1901

 • Anordning ved apparater til fyldning at cigarethylstre

1902

 • Fremgangsmåde og apparat til autornalisk inddeling at tobaken og til lukning af presseformene ved cigaretmaskiner.
 • Anordning ved maskiner til fremstilling af hylstre til cigaretter.

1903

 • Møntlås til sparebøsser.
 • Maskine til fremstillng af cigarethylstre. 

1904

 • Telefonmemorandum. 
 • Igangsætningsventil til ekspotionsmaskiner. 
 • Motorbicyklestel, 10. november 
 • Anordning ved karburatorer. 

1906

 • Anordning til automatisk at besvare aeroplanets stiling ved lufskibe. 
 • Trykke- og stemplemaskine. 

1907

 • Anordning ved luftskibe. der kan svømme på vand. 

1909

 • Automatisk tilførsel af brændstof til eksplotionsmotorer. 

1910

 • Anordning ved apparater til overførsel af en jævn omdrejning til en foranderlig omdrejning. 

1912

 • Flyveapparat. 
 • Anordning ved hydauliske koblinger. 

1913

 • Rotationspumpe. 
 • Eksplosions- og forbrændingsmotor med styrestempel til udblæsningsventilen. 
 • Anordning ved parketbåde og lignende fartøjer. 
 • Hydraulisk kobling til overførelse at kraftmængder, som ikke er proportionale med de overførte hastigheder. 

1914

 • Smøreanordning til eksplosions- eller forbrændingsmotorers cylindre. 
 • I stjerneformet eksplosionsmotor, hvis krumtaphus aflastes for trækpåvirkninger. 
 • Anordning ved benzintilførslen til motoren i motorcykler. 

1916

 • Brændseltilførselsapparat til eksplosionsmotorer. 

1919

 • Vindmotor, 31. december 
 • Dampgenerator. 

1920

 • Dampmotor. 
 • Styring at indstrømningsprocessen i dampmaskiner, trykluftmaskiner og lignende maskiner. 
 • Styremekanisme til dampmaskiners, trykluftsmaskiners og hudrauliske maskiners og lignende kraftmaskiners indstrømningsorganer eller ind- og udstødningsorganer. 
 • Omstyring af stempelmaskiner, hvis indstrømningsorganers virkning er uafhængig af Krumtappens omløbsretning.