Historien om Ellehammer

www.tekniskmuseum.dk og www.ellehammersamling.dk er der en meget grundig gennemgang af historien om Ellemhammer.

Se nogle af Ellehammers patenter her: 1899-19201921-1946

 

Ellehammers historie

J. C. H. Ellehammer er i offentligheden mest kendt for sine tidlige forsøg på at konstruere en flyvemaskine. Anstrengelserne resulterede i, at han den 12. september 1906 gennemførte en flyvning på 42 meter i 47 centimeters højde på øen Lindholm i Smålandsfarvandet. Flyvningen blev i mange kredre betragtet som den først i Europa. Men det er i dag almindeligt anerkendt, at æren tilkommer Santos-Dumont for en flyvning i Frankring samme år.

Inden da havde Ellehammer i 1904 konstueret en motorcykel, som blev sat i serieproduktion. Motorcyklen blev drevet af en lille motor, han selv konstruerede på grundlag af en Peugeot-motor. Denne udviklede han bl.a. til en større trecylindret stjernemotor, som blev brugt i flyvemaskinen, i en bil og i 1912 i en helikopter. Ellehammer er herudover mest kendt for sit banebrydende arbejde med udvikling og produktion af karburatorer, pumper og brandslukningsudstyr.

Jacob Christian Hansen Ellehammer blev født d. 14. juni 1871 ved Vordingborg. Han blev udlært som urmager og senere ansat i forskellige mekaniske/elektromekaniske virksomheder i København. I en alder af 27 år startede han i 1898 sin egen virksomhed, "Hansen-Ellehammers Mekaniske Etablissement". I mange år lå den i Istedgade 119, men i 1920 flyttede han den til en ejendom bygget til formålet på Kildegårsvej 20 i Hellerup nord for København. Samtidig skiftede virksomheden navn til "Ellehammers Laboratorium".

Ellerhammer blev født i opfindelsernes tid. Og selv bidrog han med et utal af opfindelser. I tilknytning til disse fik han udstedt 59 patenter. Mange af patenterne blev også udtaget i udlandtet. Antallet løb derfor op i 3-400 stykker.

Ellehammer døde den 20. Maj 1946. "Ellehammers Laboratorium" blev videreført af sønnen Hans F. H. Ellehammer, som siden midten af 1930erne havde deltaget aktivt i virksomheden. Han koncentrerede virksomheden om udvikling og produktion af pumper og brandslukningsudstyr til især marine formål. Hvor faderen først og fremmest var den alsidige opfinder, var Hans Ellehammer også forretningsmand. Laboratoriet voksede og i 1973 var det nødvendigt at flytte produktionen til større lokaler i Glostrup.

Hans Ellehammer og hans hustru Edith oprettede i 1986 "J. C. H. Ellehammers Fond" til minde om J. C. H. Ellehammer og hans indsats inden for udviklingen af ny teknologi, herunder navnlig indsatsen ved flyvemaskinens udvikling".

Fonden stiftere efterlod sig ikke livsarvinger, og da den længstlevende, Hans Ellehammer, døde den 28. april 2004 arvede fonden stifterne, herunder aktierne i virksomheden, der nu hed "Ellehammer A/S".

Fonden har overdraget et stort arkivmateriale og mange genstande repræsenterende J. C. H. Ellehammers virksomhed til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Fonden solgte pr. 1. november 2017 Ellehammer A/S til Iron Pumps A/S ogå ejet af en fond. Iron er en mangeårig samarbejdspartner, som videreføre produkterne fra Ellehammer A/S under navnet Ellehammer.